Beautiful Photos ... Of Nature ...
Have Nice Time ! 
 


  
 
 
 


       عكس هاي پانوراما شگفت انگيز و زيبا

 براي ديدن تصاوير در سايز بزرگتر روي آنها كليك كنيد.

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics) 

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

Beautiful Panoramic Photography (30 pics)

 

گروه اينترنتي شميم وصل

 

اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، ميگن: افسردگي داره، روانيه، سيماش قاطيه!

اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، ميگن: جلفه، دلقكه، هجوه!

اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، ميگن: شكموئه، پرخوره، مال مفت تور كرده!

اگه لاغر و جمع و جور و ميزون باشه، ميگن: كنسه، نخوره، حمال وارثه!

اگه از حقش دفاع كنه و زير بار زور نره، ميگن: جنجاليه، با همه دعوا داره، خروس جنگيه!

اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، ميگن: بي عرضه س، حيف نون و دست و پا چلفتيه!

اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، ميگن: اينو، واسه ما شده آقاي مطالعه!

اگه با عيالات متحده ش!!! مشكلي نداشته باشه، ميگن: زن ذليله، زن نگرفته، شوهر كرده!

اگه مرد سالار و حرف، حرف خودش باشه، ميگن: انگار كلفت آورده!

اگه دست به جيبش خوب باشه و به مردم كمك كنه، ميگن: پول پارو ميكنه، اهل زد و بنده!

اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي نباشه، ميگن: پولهاشو انبار ميكنه، جون به عزرائيل نميده!

اگه راست و درست و بي كلك باشه، ميگن: هيچي نميشه، به درد لاي جرز ميخوره!

 

گروه اينترنتي شميم وصلدر مورد زندگي

 
انتقاد هم مانند باران ، بايد آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب كردن ريشه هاي آن فرد موجب رشد او شود....
گروه اينترنتي شميم وصل
تو را دوست دارم بدون آنكه علتش را بدانم.محبتي كه علت داشته باشد يا احترام است يا ريا . . .
گروه اينترنتي شميم وصل
هميشه اون تغييري باش كه ميخواي توي دنيا ببيني.
گروه اينترنتي شميم وصل
تازه ميفهمم بازي هاي كودكي حكمت داشت
زوووووووو.....
تمرين روزهاي نفس گيرزندگي بود
گروه اينترنتي شميم وصل
آموخته‌ام كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد
پس چه چيز باعث شد كه من بينديشم مي‌توانم همه چيز را در يك روز به دست بياورم
گروه اينترنتي شميم وصل
قطعا روزي صدايم را خواهي شنيد... روزي كه نه صدا اهميت دارد نه روز..
گروه اينترنتي شميم وصل
دستم بوي گل ميداد
مرا به جرم چيدن گل محكوم كردند...
اما هيچ كس فكر نكرد كه شايد
.
.
.
.
.
.
يك گل كاشته باشم
گروه اينترنتي شميم وصل
اين آينده ,كدام بود كه بهترين روزهاي عمر را حرامِ ديدارش كردم؟
گروه اينترنتي شميم وصل
از همه اندوهگين تر شخصي است كه از همه بيشتر مي خندد!

گروه اينترنتي شميم وصل
سخناني زيبا از اشو در مورد زندگي


گروه اينترنتي شميم وصل

زندگي را به تمامي زندگي كن. دردنيا زندگي كن بي آنكه جزيي از آن باشي.همچون نيلوفري باش در آب ، زندگي در آب ،بدون تماس با آب! زندگي به موسيقي نزديك تر است تا به رياضيات. رياضيات وابسته به ذهن اند و زندگي در ضربان قلبت ابراز وجود مي كند! زندگي سخت ساده است!خطر كن!وارد بازي شو!چه چيزي از دست مي دهي؟با دستهاي تهي آمده ايم،و با دستهاي تهي خواهيم رفت.نه ، چيزي نيست كه از دست بدهيم، فرصتي بسيار كوتاه به ما داده اند، تا سرزنده باشيم، تا ترانه اي زيبا بخوانيم، و فرصت به پايان خواهد رسيد. آري، اين گونه است كه هر لحظه غنيمتي است!زندگي به هيچ روي اسرارآميز نيست. زندگي بر هر برگ، هر درخت، بر تك تك شنهاي ساحل دريا نوشته شده است. زندگي در هر يك از انوار زرين آفتاب گنجانيده است. به هر چه بر مي خوري زندگي است، با تمام زيبايي اش! واقعي تر زندگي كن.نقاب ها را كنار بگذار.آنها بر قلبت سنگيني مي كنند. همه رياكاري ها را كنار بگذار. عريان باش. البته خالي از دردسر نخواهد بود، اما همين دردسر ارزش آن را دارد، زيرا تنها پس از آن دردسر است كه رشد پيدا مي كني و بالغ مي شوي. هر لحظه با گذشته وداع كن. در دنياي ناشناخته بمير تا به دنياي ناشناخته راه يابي، با مردن و لحظه به لحظه تولد يافتن خواهي توانست زندگي را زندگي كني و مرگ را نيز هم! تلاش نكن كه زندگي را بفهمي، زندگي را زندگي كن! تلاش نكن عشق را بفهمي، عاشق شو! بگذار اين قاعده اساسي زندگي باشد، يكي از اساسي ترين قواعد: هر چه نسبت به خودت باشي ، نسبت به ديگران هم همان خواهي بود. اگر خود را دوست بداري، ديگران را هم دوست خواهي داشت. زندگي فقط فرصتي است براي تعالي، براي بودن، براي شكوفا شدن. زندگي به خودي خود خالي است. تا وقتي خلاق نباشي قادر نخواهي بود آن را با رضايت خاطر پر كني. تو نغمه اي در دل داري كه بايد سراييده شود و رقصي كه بايد به اجرا در آيد.
مرگ تنها براي كساني زيباست كه، زيبا زندگي كرده اند! از زندگي نهراسيده اند! شهامت زندگي كردن را داشته اند! كساني كه عشق ورزيده اند، دست افشانده اند، و زندگي را جشن گرفته اند! پس: هر لحظه را به گونه اي زندگي كن، كه گويي واپسين لحظه است. و كسي چه مي داند؟ شايد آخرين لحظه باشد!
 
مزخرفترين چيزهاي دنيا !
 

تاحالا دقت كردين

 
تا حالا دقت كردين وقتي‌ توي يه جمعي‌ يكي‌ ميگه اون تلويزين و كمش كن ،يكي‌ ديگه از اونور ميگه اصن خاموشش كن . . . !
.
.
.
تا حالا دقت كردين وقتي واسه دل خودت موهاتو درست ميكني چقدر خوشگل ميشه ولي وقتي ميخواي بري مهموني يا عروسي بعد از ۳ ساعت كلنجار رفتن شبيه خربزه ميشي؟
.
.
.
تا حالا دقت كردين يكى از سرگرمى هاى خاص مردم ايران اينه كه :وقتى از مطب دكتر ميان بيرون،حساب كنن ببين اين دكتره روزى چقد درآمد داره ….
.
.
.
تا حالا دقت كردين كه روزاي هفته اينجوري ميگذره :
شــــــــــــــــــــــنبـــــ ـــــــــــــــه
يــــــــكشــــــــنبـــــــــ ــــــــــه
دوشـــــــــــــنبــــــــــــ ـــــــه
سه شـــــــنبـــــــــــــــــه
چـــهـــار شنبـــــــــــــه
پنجشنبه جمعه!!!
.
.
.
تا حالا دقت كردين چقدر حرص آوره كه سر غذا دقيقا اون چيزي رو بر ميدارن كه تو كلي تو ذهنت واسش نقشه كشيده بودي
.
.
.
تا حالا دقت كردين ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻥ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪﯼ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻻﺭﻡ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻪ !!
.
.
.
تا حالادقت كردين وقتي داري درس ميخوني و به يه صفحه عكس دار ميرسي چه حالي ميكني كه اون صفحه نصفست…!
.
.
.
تاحالا دقت كردين وقتي احساس ميكنين گم شدين اول ضبط ماشين رو كم ميكنين!
.
.
.
تا حالا دقت كردين تا آرايشگر روپوش و ميندازه رومون دماغمون خارش ميگيره؟!
.
.
.
تا حالا دقت كردين وقتي سوهان ميخوري ۹۵%ش
ميره لاي دندونات و فقط ۵%ش نصيب معدت ميشه؟!!!
دسته ها : مطالب طنز

آبشارهاي طبيعي زيباي جهان

 
 
 

آبشارها از جلوه‌هاي زيباي طبيعي هستند. مقدار زيادي آب كه از ارتفاعي فرو مي‌ريزد و منظره‌اي بي‌نهايت ديدني را پديد مي‌آورد. در اين مطلب به سراغ  عكس هاي هنرمندانه از آبشارهاي طبيعي ديدني جهان مي‌رويم كه از نظر زيبايي بسيار حيرت‌انگيزند. ديدن اين تصاوير زيبا شايد ما را به ياد مناظر ديدني سريال‌هايي مثل لاست و Terra Nova هم بياندازد! چنين مناظري مشابه مناظر اين سريال‌ها در طبيعت زيادند كه در اين مطلب تعدادي از زيباترين آن‌ها را مي‌بينيم.

Beauty of Skogafoss
The Curtrain

Thors Well

Seljalandsfoss
Godly
Under The Ledge
Havasu Falls
 
Waterfall
Green Waterfall
Weeping Rock Waterfall, Blue Mountains
The Castle Waterfall in Nice
Geirangerfjord Waterfall
Kahatola Waterfall
 
 
Behind the Waterfall
Waterfall of the Gods
Waterfall Kozjak
Waterfall Mist
High Above
Iguazu Falls
 
 
Burney Falls
Niagara Falls NY
Little Waterfall
Ice Castle Waterfall
Paradise Waterfall
Rainbow Over Waterfalls
The Bridge
Niagara Waterfall Wallpaper
Dreams in Water
Frozen Waterfall
The Waterfall
Waterfall
Beautiful Waterfall
Waterfall in Autumn
Essaranka Waterfall
Huge Waterfall


 


 ۱۰ امكان جالب جستجوگر گوگل 

 

 

گوگل محبوب‌ترين و بهترين جستجوگر اينترنت است كه با اختلاف زيادي نسبت به رقبا در صدر انتخاب‌هاي كاربران قرار دارد. گوگل با روش‌هاي پيشرفته‌اي صفحات وب را رتبه‌بندي و در نتايج ظاهر مي‌كند كه باعث مي‌شود همواره بهترين و دقيق‌ترين نتايج براي كاربران به نمايش درآيد.

حتما مي‌دانيد كه جستجوگر گوگل فقط جستجوگر كلمات و عبارات موردنظر شما نيست و امكانات جانبي مختلفي دارد. امكاناتي كه مي‌تواند به شما در رسيدن به نتيجه موردنظرتان كمك كند. در اين مطلب ۱۰ مورد از امكانات گوگل را معرفي مي‌كنيم كه شايد كمتر به چشم آمده باشند.

 

۱. پيداكردن صفحات مشابه

با استفاده از گوگل شما مي‌توانيد سايت‌هايي مشابه سايت موردنظرتان بيابيد. به عنوان مثال اگر شما در يك سايت آموزش فتوشاپ هستيد مي‌توانيد با استفاده از گوگل ديگر سايت‌هايي هم كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند بيابيد. كافي است قبل از آدرس سايت موردنظرتان، بنويسيد related: و جستجو كنيد. به عنوان مثال مي‌توانيد بزنيد related:http://google.com تا ديگر موتورهاي جستجوي معروف جهان مثل ياهو، MSN، Ask و بينگ را ببينيد.

 

۲. پيداكردن معاني

در طول دوران تحصيل يا در زمان كار هميشه نيازمند يافتن معاني لغات و اصطلاحات هستيم. بسياري از ديكشنري‌هاي فني براي اين كار استفاده مي‌كنند. اما با استفاده از گوگل به راحتي مي‌توانيد با به كار بردن عبارت define معني كلمات موردنظر خود را بيابيد. مثلا مي‌خواهيد بدانيد كه معني كلمه speed چيست. كافي است تايپ كنيد define speed و جستجو را بزنيد تا معني آن ظاهر شود. ديگر نيازي به استفاده از ديكشنري نداريد!

 

۳. تنظيم سطح يافته‌ها

فرض كنيد كه شما معني كلمه موردنظر را مي‌دانيد اما نيازمند اطلاعات بيشتري درباره آن هستيد. اما نتايج گوگل به طور پيش‌فرض براساس سطح تخصصي‌بودن نتايج رده‌بندي نمي‌شوند. شما مي‌توانيد با انتخاب Reading level از بخش Search tools ببينيد كه چند درصد نتايج در سطح ساده و مبتدي يعني Basic، چند درصد در سطح متوسط يا Intermediate و چند درصد در سطح پيشرفته و تخصصي يعني Advanced هستند. سپس شما مي‌توانيد تنظيم كنيد كه مثلا تنها نتايجي كه حاوي محتواي ساده و مبتدي هستند به نمايش درآيند. اما اگر در زمينه آن‌چه كه جستجو كرده‌ايد متخصص هستيد، مي‌توانيد Advanced را برگزينيد تا مقالاتي پيشرفته در زمينه موردنظرتان بيابيد.

 

۴. هر چيزي را محاسبه كنيد

حتما مي‌دانيد كه عمليات رياضي را مي‌توان در گوگل انجام داد و به اين ترتيب ديگر نيازي به ماشين حساب در كامپيوتر نيست. اما آيا مي‌دانستيد كه محاسبات و نمودارهاي پيشرفته هم با گوگل قابل محاسبه و رسم هستند؟ حتي مي‌توانيد بازه رسم نمودار را هم مشخص كنيد. به عنوان مثال معادله زير را در گوگل بزنيد تا نمودارش را مطابق شكل زير برايتان رسم كند.
sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5
 

 

۵. تبديل واحدها

تبديل واحدها از ديگر امكاناتي است كه در جستجوگر گوگل وجود دارد. حتما شما هم در هنگام خواندن مقالات درسي يا حل مسايل فني به اين مشكل خورده‌ايد كه محاسباتي با واحدهاي پوند يا فوت انجام شده و شما مي‌خواهيد آن‌ها را به كيلوگرم يا متر تبديل كنيد. با استفاده از گوگل ديگر نيازي به محاسبات براي تبديل واحدها نداريد. مثلا براي تبديل كيلومتر به مايل كافي است در گوگل بزنيد 1km to mile تا نتيجه ظاهر شود. تبديل‌هاي پيچيده‌تر هم قابل انجام است.

 

۶. تبديل ارز

فرض كنيد مي‌خواهيد يك دلار امريكا برابر چند دلار سنگاپور مي‌شود. به جاي رجوع به سايت‌هاي مختلف كافي است در گوگل بزنيد 1usd to sgd تا نتيجه براي شما ظاهر شود. البته گوگل در لينكي در زير تبديل ارزها توضيح داده كه ممكن است اين تبديل كاملا دقيق نباشد اما در اكثر اوقات نتايجي دقيق ظاهر مي‌شود.

 

۷. ترجمه سريع

براي استفاده از سرويس ترجمه گوگل هميشه بايد به صفحه Translate گوگل مراجعه مي‌كرديم. اما با استفاده از خود جستجوگر گوگل مي‌توان ترجمه لغات به زباني ديگر را به سرعت پيدا كرد. مثلا مي‌خواهيد بدانيد كه ترجمه كلمه instantly به چيني چيست. كافي است در گوگل بزنيد translate instantly to chinese تا نتيجه بلافاصله ظاهر شود. به اين ترتيب ديگر نيازي به رفتن به صفحه سرويس Translate براي پيداكردن معني كلمات نداريد.

 

۸. بيزينس‌هاي محلي را بيابيد

مي‌خواهيد بدانيد كه نزديك‌ترين فست فود Pizza Hut به شما كجاست؟ كافي است بنويسيد pizza hut و سپس آدرس خود را وارد كنيد تا نتايج كامل به همراه نقشه (در صورت وجود نقشه در سرويس نقشه گوگل) ظاهر گردد. همچنين فاصله اين پيتزافروشي با محل سكونت شما با نوشتن from your place to shop نيز مشخص مي‌شود كه به جاي your place بايد آدرس محل سكونت خود و به جاي shop بايد نام بيزينس موردنظر را بنويسيد.

 

۹. ساعت و هواي منطقه خود را بيابيد

اگر مي‌خواهيد ساعت و وضع هواي منطقه خود را پيدا كنيد كافي است در گوگل بعد از زدن نام محل يا شهر خود، عبارت time يا weather را تايپ كنيد. به اين ترتيب اطلاعات مربوط به زمان محلي يا وضعيت هواشناسي منطقه شما ظاهر خواهد شد.

 

۱۰. تاريخچه وب

اگر اين امكان را از طريق صفحه google.com/history فعال كنيد، گوگل اطلاعات مربوط به جستجوهاي شما در گذشته را ذخيره كرده و براي نمايش نتايج بهتر از آن استفاده مي‌كند. به اين ترتيب در آينده نتايج بهتر و مرتبط‌تري براي شما به نمايش درمي‌آورد پس بهتر است اين امكان را هم فعال و از آن استفاده كنيد.

 

گوگل در حال پيشرفت است

اين امكانات گوگل به منظور راحتي بيشتر كاربران تهيه شده‌اند و مهم‌ترين مزيت آن‌ها اين است كه به راحتي قابل استفاده هستند و در ياد مي‌مانند. اين امكانات همواره در زندگي روزمره استفاده مي‌شوند و بعيد نيست روزي برسد كه گوگل به هر سوال و خواسته‌اي جواب بدهد!

 


        جملات زيبا و ارزشمند از كوروش كبير

 


 

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاك ايران را تشكيل دهد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

باران باش و ببار و نپرس كاسه هاي خالي از آن كيست

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

من به خاطر ندارم در هيچ جهادي براي عزت و كسب افتخار ايران زمين مغلوب شده باشم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هميشه با هم يكدل و صميمي بمانيد تا اتحادتان مويد و پايدار بماند

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

حرمت قانون را بر خود واجب شماريد و خصايل و سنن قديمي را گرامي بداريد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هر برادري كه از منافع برادر خود مانند نفع خويش حمايت كرد به كار خود سامان داده است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به احترام روح من كه باقي و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور ميدهم عمل كنيد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خداوندا دستهايم خالي است ودلم غرق در آرزوها -يا به قدرت بيكرانت دستانم را توانا گردان يا دلم را ازآرزوهاي دست نيافتني خالي كن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دستاني كه كمك مي كنند پاكتر از دستهايي هستند كه رو به آسمان دعا مي كنند…

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر ميخواهيد دشمنان خود را تنبيه كنيد به دوستان خود محبت كنيد.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلكه دشواري رسيدن به سهولت است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

پيش از آنكه پاسخي بدهي با يك نفر مشورت كن ولي پيش از آنكه تصميم بگيري با چند نفر .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

من ياور يقين و عدالتم من زندگي ها خواهم ساخت، من خوشي هاي بسيار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمين خواهم كرد، زيرا شادماني او شادماني من است.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دشوارترين قدم، همان قدم اول است .

X