گروه اينترنتي شميم وصل

گروه اينترنتي شميم وصل

 

 

گروه اينترنتي شميم وصل

 

اگه سربزير و متفكر و توي خودش باشه، ميگن: افسردگي داره، روانيه، سيماش قاطيه!

اگه بگو و بخند و شاد و شنگول باشه، ميگن: جلفه، دلقكه، هجوه!

اگه چاق و اضافه وزن داشته باشه، ميگن: شكموئه، پرخوره، مال مفت تور كرده!

اگه لاغر و جمع و جور و ميزون باشه، ميگن: كنسه، نخوره، حمال وارثه!

اگه از حقش دفاع كنه و زير بار زور نره، ميگن: جنجاليه، با همه دعوا داره، خروس جنگيه!

اگه از حقش بگذره و گذشت كنه، ميگن: بي عرضه س، حيف نون و دست و پا چلفتيه!

اگه اهل تحقيقات و كتاب باشه، ميگن: اينو، واسه ما شده آقاي مطالعه!

اگه با عيالات متحده ش!!! مشكلي نداشته باشه، ميگن: زن ذليله، زن نگرفته، شوهر كرده!

اگه مرد سالار و حرف، حرف خودش باشه، ميگن: انگار كلفت آورده!

اگه دست به جيبش خوب باشه و به مردم كمك كنه، ميگن: پول پارو ميكنه، اهل زد و بنده!

اگه اهل بريز و بپاش و ولخرجي نباشه، ميگن: پولهاشو انبار ميكنه، جون به عزرائيل نميده!

اگه راست و درست و بي كلك باشه، ميگن: هيچي نميشه، به درد لاي جرز ميخوره!

 

گروه اينترنتي شميم وصلدر مورد زندگي

 
انتقاد هم مانند باران ، بايد آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب كردن ريشه هاي آن فرد موجب رشد او شود....
گروه اينترنتي شميم وصل
تو را دوست دارم بدون آنكه علتش را بدانم.محبتي كه علت داشته باشد يا احترام است يا ريا . . .
گروه اينترنتي شميم وصل
هميشه اون تغييري باش كه ميخواي توي دنيا ببيني.
گروه اينترنتي شميم وصل
تازه ميفهمم بازي هاي كودكي حكمت داشت
زوووووووو.....
تمرين روزهاي نفس گيرزندگي بود
گروه اينترنتي شميم وصل
آموخته‌ام كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد
پس چه چيز باعث شد كه من بينديشم مي‌توانم همه چيز را در يك روز به دست بياورم
گروه اينترنتي شميم وصل
قطعا روزي صدايم را خواهي شنيد... روزي كه نه صدا اهميت دارد نه روز..
گروه اينترنتي شميم وصل
دستم بوي گل ميداد
مرا به جرم چيدن گل محكوم كردند...
اما هيچ كس فكر نكرد كه شايد
.
.
.
.
.
.
يك گل كاشته باشم
گروه اينترنتي شميم وصل
اين آينده ,كدام بود كه بهترين روزهاي عمر را حرامِ ديدارش كردم؟
گروه اينترنتي شميم وصل
از همه اندوهگين تر شخصي است كه از همه بيشتر مي خندد!

گروه اينترنتي شميم وصل
سخناني زيبا از اشو در مورد زندگي


گروه اينترنتي شميم وصل

زندگي را به تمامي زندگي كن. دردنيا زندگي كن بي آنكه جزيي از آن باشي.همچون نيلوفري باش در آب ، زندگي در آب ،بدون تماس با آب! زندگي به موسيقي نزديك تر است تا به رياضيات. رياضيات وابسته به ذهن اند و زندگي در ضربان قلبت ابراز وجود مي كند! زندگي سخت ساده است!خطر كن!وارد بازي شو!چه چيزي از دست مي دهي؟با دستهاي تهي آمده ايم،و با دستهاي تهي خواهيم رفت.نه ، چيزي نيست كه از دست بدهيم، فرصتي بسيار كوتاه به ما داده اند، تا سرزنده باشيم، تا ترانه اي زيبا بخوانيم، و فرصت به پايان خواهد رسيد. آري، اين گونه است كه هر لحظه غنيمتي است!زندگي به هيچ روي اسرارآميز نيست. زندگي بر هر برگ، هر درخت، بر تك تك شنهاي ساحل دريا نوشته شده است. زندگي در هر يك از انوار زرين آفتاب گنجانيده است. به هر چه بر مي خوري زندگي است، با تمام زيبايي اش! واقعي تر زندگي كن.نقاب ها را كنار بگذار.آنها بر قلبت سنگيني مي كنند. همه رياكاري ها را كنار بگذار. عريان باش. البته خالي از دردسر نخواهد بود، اما همين دردسر ارزش آن را دارد، زيرا تنها پس از آن دردسر است كه رشد پيدا مي كني و بالغ مي شوي. هر لحظه با گذشته وداع كن. در دنياي ناشناخته بمير تا به دنياي ناشناخته راه يابي، با مردن و لحظه به لحظه تولد يافتن خواهي توانست زندگي را زندگي كني و مرگ را نيز هم! تلاش نكن كه زندگي را بفهمي، زندگي را زندگي كن! تلاش نكن عشق را بفهمي، عاشق شو! بگذار اين قاعده اساسي زندگي باشد، يكي از اساسي ترين قواعد: هر چه نسبت به خودت باشي ، نسبت به ديگران هم همان خواهي بود. اگر خود را دوست بداري، ديگران را هم دوست خواهي داشت. زندگي فقط فرصتي است براي تعالي، براي بودن، براي شكوفا شدن. زندگي به خودي خود خالي است. تا وقتي خلاق نباشي قادر نخواهي بود آن را با رضايت خاطر پر كني. تو نغمه اي در دل داري كه بايد سراييده شود و رقصي كه بايد به اجرا در آيد.
مرگ تنها براي كساني زيباست كه، زيبا زندگي كرده اند! از زندگي نهراسيده اند! شهامت زندگي كردن را داشته اند! كساني كه عشق ورزيده اند، دست افشانده اند، و زندگي را جشن گرفته اند! پس: هر لحظه را به گونه اي زندگي كن، كه گويي واپسين لحظه است. و كسي چه مي داند؟ شايد آخرين لحظه باشد!
 
 


        جملات زيبا و ارزشمند از كوروش كبير

 


 

انان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانند

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و موميايي به خاك بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاك ايران را تشكيل دهد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

باران باش و ببار و نپرس كاسه هاي خالي از آن كيست

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

من به خاطر ندارم در هيچ جهادي براي عزت و كسب افتخار ايران زمين مغلوب شده باشم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هميشه با هم يكدل و صميمي بمانيد تا اتحادتان مويد و پايدار بماند

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

حرمت قانون را بر خود واجب شماريد و خصايل و سنن قديمي را گرامي بداريد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كارتان را آغاز كنيد، توانايي انجامش بدنبال مي آيد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هر برادري كه از منافع برادر خود مانند نفع خويش حمايت كرد به كار خود سامان داده است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

به احترام روح من كه باقي و ناظر بر احوال شماست به انچه دستور ميدهم عمل كنيد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خداوندا دستهايم خالي است ودلم غرق در آرزوها -يا به قدرت بيكرانت دستانم را توانا گردان يا دلم را ازآرزوهاي دست نيافتني خالي كن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دستاني كه كمك مي كنند پاكتر از دستهايي هستند كه رو به آسمان دعا مي كنند…

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر ميخواهيد دشمنان خود را تنبيه كنيد به دوستان خود محبت كنيد.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آنچه جذاب است سهولت نيست، دشواري هم نيست، بلكه دشواري رسيدن به سهولت است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي توبيخ را با تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر مي كنند، نه رفتار و عملكرد شما

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سخت كوشي هرگز كسي را نكشته است، نگراني از آن است كه انسان را از بين مي برد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اگر همان كاري را انجام دهيد كه هميشه انجام مي داديد، همان نتيجه اي را مي گيريد كه هميشه مي گرفتيد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

افراد موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند، بلكه كارها را بگونه اي متفاوت انجام مي دهند.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

پيش از آنكه پاسخي بدهي با يك نفر مشورت كن ولي پيش از آنكه تصميم بگيري با چند نفر .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

كار بزرگ وجود ندارد، به شرطي كه آن را به كارهاي كوچكتر تقسيم كنيم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

انسان همان مي شود كه اغلب به آن فكر مي كند .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

همواره بياد داشته باشيد آخرين كليد باقيمانده، شايد بازگشاينده قفل در باشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تنها راهي كه به شكست مي انجامد، تلاش نكردن است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

من ياور يقين و عدالتم من زندگي ها خواهم ساخت، من خوشي هاي بسيار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمين خواهم كرد، زيرا شادماني او شادماني من است.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

عمر شما از زماني شروع مي شود كه اختيار سرنوشت خويش را در دست مي گيريد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وقتي زندگي چيز زيادي به شما نمي دهد، بخاطر اين است كه شما چيز زيادي از آن نخواسته ايد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دشوارترين قدم، همان قدم اول است .


گروه اينترنتي شميم وصل
 
دنيا را بغل گرفتيم گفتند امن است هيچ كاري با ما ندارد
 
خوابمان برد بيدار شديم ديديم آبستن تمام دردها يش شده ايم

 
❤♡❤♡❤♡❤♡

 
مي داني ... !؟ به رويت نياوردم ... !
از همان زماني كه جاي " تو " به " من " گفتي : " شما "
فهميدم

پاي " او " در ميان است ...


❤♡❤♡❤♡❤♡


جازه ... ! اشك سه حرف ندارد ... ، اشك خيلي حرف دارد!!!


❤♡❤♡❤♡❤♡

مي خواهم برگردم به روزهاي كودكي آن زمان ها كه : پدر تنها قهرمان بود .
عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه ميشد
بالاترين نــقطه ى زمين، شــانه هاي پـدر بــود ...
بدتـرين دشمنانم، خواهر و برادر هاي خودم بودند .
تنــها دردم، زانو هاي زخمـي ام بودند.
تنـها چيزي كه ميشكست، اسباب بـازيهايم بـود
و معناي خداحافـظ، تا فردا بود...!

❤♡❤♡❤♡❤♡

مي‌دوني"بهشت" كجاست ؟
يه فضـاي ِ چند وجب در چند وجب !
بين ِ بازوهاي ِ كسي كه دوسـتش داري...

❤♡❤♡❤♡❤♡

ماندن به پاي كسي كه دوستش داري
شيرين ترين و قشنگ ترين اسارت زندگي است !

❤♡❤♡❤♡❤♡

مي داني
يك وقت هايي بايد
روي يك تكه كاغذ بنويسي
تـعطيــل است
و بچسباني پشت شيشه ي افـكارت
بايد به خودت استراحت بدهي
دراز بكشي
دست هايت را زير سرت بگذاري
به آسمان خيره شوي
و بي خيال ســوت بزني
در دلـت بخنــدي به تمام افـكاري كه
پشت شيشه ي ذهنت صف كشيده اند
آن وقت با خودت بگويـي
بگذار منتـظـر بمانند !!!

❤♡❤♡❤♡❤♡

مگه اشك چقدر وزن داره...؟
كه با جاري شدنش ، اينقدر سبك مي شيم...

❤♡❤♡❤♡❤♡

من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم ...
يه بار ديگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو ميشمردم
ببينم كه يه وقت يكيشون تنــــــــــــــها نمونده باشه ...
و هواي دو نفره ها رو انقدر به رخ تك نفره ها نمي كشيدم!!!!
گروه اينترنتي شميم وصل
گروه اينترنتي شميم وصل
گروه اينترنتي شميم وصل

بر بلنداي تمامي تفكرات مثبت‌گراي خويش،

محكم بايست

و با چشماني سرشار از كنجكاوي و محبت به دريا نگاه كن،

هر آنچه كه در خود مي‌جويي را

در گستره‌ي پرتلاطم دريا خواهي يافت.

 

و

 

آنگاه

 

مشكلاتت را به دريا بسپار

 

.

.هر لحظه حرفي در ما زاده مي‏شود

هر لحظه دردي سر بر مي‏دارد

و هر لحظه نيازي از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش مي‏كند

اين ها بر سينه مي‏ريزند و راه فراري نمي‏يابند

مگر اين قفس كوچك استخواني گنجايش‏اش چه اندازه است؟

تو كه در باور مهتابي عشق رنگ دريا داري فكر امروزت باش به كجا مي نگري زندگي ثانيه ايست وسعت ثانيه را مي فهمي مي شود مثل نسيم بال در بال پرستو بوسه بر قلب شقايق بزنيم بدنت تنها نيست تو خدا را داري و من آرامش چشمان تو را
لشكر گوسفندان كه توسط يك شير اداره مي‌شود، مي‌تواند لشكر شيران را كه
توسط يك گوسفند اداره مي‌شود، شكست دهد.
«نارسيس»
------------------------------

براي كشتن يك پرنده يك قيچي كافي است.لازم نيست آن را در قلبش فرو كني يا
گلويش را با آن بشكافي. پرهايش را بزن ... خاطره پريدن با او كاري مي كند
كه خودش را به اعماق دره‌ها پرت كند .
------------------------------
هنگامي كه دري از خوشبختي به روي ما بسته ميشود، دري ديگر باز مي‌شود ولي
ما اغلب چنان به در بسته چشم مي‌دوزيم كه درهاي باز را نمي‌بينيم.
«هلن كلر»
----------------------------------
براي پخته‌شدن كافيست كه هنگام عصبانيت از كوره در نرويد.
------------------------------
هميشه بهترين راه را براي پيمودن مي‌بينيم اما فقط راهي را مي پيماييم كه
به آن عادت كرده ايم.
«پائولو كوئليو»
----------------------------------
انديشيدن به پايان هر چيز، شيريني حضورش را تلخ مي كند. بگذار پايان تو را
غافلگير كند، درست مانند آغاز.
-------------------------------
هيچ‌كس آنقدر فقير نيست كه نتواند لبخندي به كسي ببخشد؛ و هيچ كس آنقدر
ثروتمند نيست كه به لبخندي نياز نداشته باشد.
--------------------------
بمانيم تا كاري كنيم، نه اين كه كاري كنيم تا بمانيم.

---------------------------------
آدمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودي موفق مي‌شود، ولي او مي‌خواهد
خوشبخت‌تر از ديگران باشد و اين مشكل است. زيرا او ديگران را خوشبخت‌تر
از آنچه هستند تصور مي كند.

-------------------------------


تاريخ يك ماشين خودكار و بي‌راننده نيست و به‌تنهايي استقلال ندارد، بلكه تاريخ
همان خواهد شد كه ما مي‌خواهيم.
«ژان پل سارتر»
------------------------
بهترين اشخاص، كسانى هستند كه اگر از آن‌ها تعريف كرديد خجل شوند، و اگر
بد گفتيد، سكوت كنند.
«جبران خليل‌جبران»
---------------------------------
مشكلي كه با پول حل شود، مشكل نيست، هزينه است!!!!
-----------------------------
در زندگي از تصور مصيبت‌هاي بي‌شماري رنج بردم كه هرگز اتفاق نيفتادند.
-------------------------
ساده‌ترين كار جهان اين است كه خود باشي و دشوارترين كارجهان اين است كه كسي
باشي كه ديگران مي‌خواهند.
----------------------------------

X